Bug 148 - Fx - Schematy wygladu / Tb schematy
Summary: Fx - Schematy wygladu / Tb schematy
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 96
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-22 01:23 CEST by Jakub Klawiter
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Jakub Klawiter 2004-06-22 01:23:08 CEST
opcja menu w Fx jest przetlumaczona jako schematy wygladu, w Tb jako schematy.
IMO wersja Fx jest lepsza, zmienilbym te w Tb.
Comment 1 Piotr Pielach 2004-06-22 10:00:17 CEST
Ujednolicanie trwa :) 
Jednak kwestia czy "schematy wyglądu", czy "schematy graficzne", czy "schematy",
czy "motywy" - jest kwestią ciągle do rozstrzygnięcia!

Osobiście jestem za "schematy" lub "schematy graficzne" - a całkowicie przeciw
"schematy wyglądu" (brzmi to bardzo sztucznie).
Natomiast mam mieszane uczucia co do słowa "motyw" - Uważam, że to słowo zostało
nieprawidłowo dobrane... słowo to oznacza "powtarzający się element
kompozycyjny, będący fragmentem kompozycji". A schematy są właśnie tymi
kompozycjami, a motyw to pojedynczy element schematu, np. plastelinowy wygląd,
czy w schemacie "Crystal" charakterystyczne błyszczenie elementów!
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-06-22 12:47:17 CEST
sprawa jest zalatwiana w bug 96

*** This bug has been marked as a duplicate of 96 ***
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 23:31:54 CEST
v.
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 17:43:10 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.