Bug 149 - Pobieranie plików
Summary: Pobieranie plików
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-22 11:08 CEST by Andrzej Borsuk
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Andrzej Borsuk 2004-06-22 11:08:42 CEST
Natrafiłem na dość irytujący problem z pobieraniem plików.
Gdy ktoś omyłkowo zacznie pobierać jescze raz ten sam plik, Firefox nadaje mu
nazwę z numerkiem np: plik-1.
Za drugima razem będzie to plik-2 itd.

Problem pojawia się gdy w katalogu już znajduje się plik o zbliżonej nazwie np:
firefox-0.9.tar.gz.
Teraz próba sciągnięcia pliku firefox-0.9.tar.gz spowoduje utworzenie pliku o
nazwie firefox-1.9.tar.gz.
W efekcie można dorobić się wielu nieistniejących wersji najwóżniejszych
iejszych pakietów...
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-06-22 12:49:07 CEST
To po pierwsze nie jest blad polskiej lokalizacji, a po drugie jest to schemat
zachowania dosc popularny w aplikacjach (zamiana pierwszej cyfry po - na
nastepna). Jesli uwazasz, ze to blad powinienes zwrocic sie z tym do autorow
aplikacji - http://bugzilla.mozilla.org
Comment 2 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:21 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:37:29 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 18:59:53 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.