Bug 15 - Brzydka czcionka w tytulach
Summary: Brzydka czcionka w tytulach
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-02-24 12:13 CET by Zbigniew Braniecki
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
zrzut (261.41 KB, image/png)
2004-02-24 12:15 CET, Zbigniew Braniecki
no flags Details

Description Zbigniew Braniecki 2004-02-24 12:13:42 CET
Chyba po poprawkach od quirisa, czcionka w tytulach brzydko wyglada na Windows.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-02-24 12:15:17 CET
Created attachment 1 [details]
zrzut
Comment 2 Marek Stępień 2004-02-24 13:04:47 CET
Czyli co, wycofać to? Czy olać te lucidy i dać ariala wszystkim, co nie mają luxi?
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-02-24 13:15:10 CET
Nie wiem. Jak uwazasz, ale na pewno nalezy to zmienic. Mamy sporo odwiedzin z
Windows i troche to psuje obraz strony.
Niestety jezeli stajemy przy konflikcie - albo Opera, albo Windows, to polecam
zrobic ladnie w Windows a nie Operze.
Comment 4 Marek Stępień 2004-02-24 13:35:08 CET
Teraz ustawiony jest arial. Powinien wyglądać dobrze w IE i O.

Błe, a ja tak lubię lucida sans. :((

Comment 5 Zbigniew Braniecki 2004-02-24 13:46:55 CET
v.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.