Bug 150 - po skorzystaniu z lang-packa w UA-stringu jest dalej en-US
Summary: po skorzystaniu z lang-packa w UA-stringu jest dalej en-US
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 188
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-06-22 22:56 CEST by Kornel "lenrock" Misiejuk
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Kornel "lenrock" Misiejuk 2004-06-22 22:56:03 CEST
Mam nadzieję ,że się nie pomyliłem ale z moich spostrzeżeń na forum MozilliPL
wynika ,że osoby które zastosowały lang-pack dla Firefoxa 0.9 mają w UA-stringu
dalej en-US . Wydaje mi sie że trzeba będzie wzbogacić skrypt zmiany języka o tę
funkcję. Te spostrzeżenia wynikają głównie z oceny wątku
http://mozillapl.org/forum/ftopic6907.html&sid=7cf0ea653e854d14f295b9fe4ec075d3
gdzie dedukuję że 2 pierwsze osoby korzystają z polskiego langpacku , postaram
sie to także później sprawdzić osobiście .
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 07:00:39 CEST
pamietajmy o tym przy tworzeniu langpacka do 1.0PR
Comment 2 Kornel "lenrock" Misiejuk 2004-09-19 10:03:28 CEST
Przy 1.0PL wywalono z UA zapisy dotyczące języka , przynajmniej u mnie w wersji
na Windows wyląda to tak:
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; rv:1.7.3) Gecko/20040913 Firefox/0.10
Jeżeli potwierdzi się to przy innych systemach , oznacza że nie ma po co
modyfikować langpacka
Comment 3 Kornel "lenrock" Misiejuk 2004-09-19 10:19:25 CEST
Jeszcze znalazłem pare innych US-stringów z forum dla potwierdzenia że bug jest
już nieaktualny :
Marcoos : Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; rv:1.7.3) Gecko/20040911 Firefox/0.10
Jasiu: Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; rv:1.7.3) Gecko/20040911 Firefox/0.10
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 15:39:30 CEST
WONTFIX
Comment 5 Marek Stępień 2004-09-20 21:07:29 CEST
To jest INVALID.
Comment 6 Marek Stępień 2004-09-20 21:07:53 CEST
resolved invalid, blocking1.0PR1-.
Comment 7 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:22 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 8 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:46:24 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 9 Marek Stępień 2005-03-18 19:44:22 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostały przeniesione do
produktu Lokalizacje, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.