Bug 152 - Dodatki raz jeszcze - [wiadomość powitalna]
Summary: Dodatki raz jeszcze - [wiadomość powitalna]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-25 01:44 CEST by Jakub Klawiter
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Jakub Klawiter 2004-06-25 01:44:58 CEST
Po odpaleniu Tb pojawia sie "witamy w mozilli tb" Na dole jest cos o systemie
zarzadzania dodatkami ... jak rozumiem dodatki staly sie rozszerzeniami ... choc
nie jestem pewien czy dobrze to rozumiem :]
Comment 1 Piotr Pielach 2004-06-25 09:38:17 CEST
Tak. Dodatki zmieniły się na rozszerzenia.

A w tej wiadomości powitalnej pozostały niepoprawione...
Comment 2 Jakub Klawiter 2004-06-25 11:24:54 CEST
W takim razie zostaly niepoprawione tez w kilku miejscach na www.firefox.pl i
www.thunderbird.pl 
Comment 3 Piotr Komoda 2004-06-29 06:59:02 CEST
Poprawione w Tb 0.7.1, strona thunderbird.pl zaktualizowana zostanie po
oficjalnej premierze wersji PL.
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-07-10 01:44:00 CEST
mass reassign Q&A -> Cleriic
Comment 5 Piotr Komoda 2004-07-14 20:14:49 CEST
Zrobione
Comment 6 Marek Stępień 2005-03-18 17:20:10 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.