Bug 1539 - Korekta 'Poniechaj' na 'Anuluj' i przy okazji 'Gotowe' na 'Zakończ'
Summary: Korekta 'Poniechaj' na 'Anuluj' i przy okazji 'Gotowe' na 'Zakończ'
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Mac OS X 10.5
: P5 normalny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: toolkit
URL:
Depends on:
Blocks: 1040 1332
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2008-02-11 12:57 CET by Maciej Chojnacki
Modified: 2014-08-15 11:12 CEST (History)
4 users (show)

See Also:


Attachments
Poniechaj > Anuluj, Gotowe > Zakończ (1.07 KB, patch)
2008-02-11 12:57 CET, Maciej Chojnacki
marcoos+bugs: review-
Details
Calendar patch (mozilla1.8 & trunk) (2.20 KB, patch)
2008-02-17 16:59 CET, Hubert Gajewski
mchojnacki: review+
Details

Description Maciej Chojnacki 2008-02-11 12:57:03 CET
Created attachment 948 [details]
Poniechaj > Anuluj, Gotowe > Zakończ

W związku z debiutem Mac OS X 10.5 i wprowadzeniem jego polskiej wersji konieczne stało się poprawienie dotychczasowego, zwyczajowego "Poniechaj" na pobłogosławione przez Apple "Anuluj". Przy okazji poprawiłem "Gotowe" na "Zakończ", czyli tak, jak to wygląda na pozostałych platformach. Jeżeli jest jakiś powód, dla którego do tej pory Mak miał "po swojemu", to proszę mnie uświadomić.
Comment 1 Hubert Gajewski 2008-02-13 11:01:24 CET
Comment on attachment 948 [details]
Poniechaj > Anuluj, Gotowe > Zakończ

Lepiej jak na to zerknie Marek. Poza tym to dotyczy toolkitu, pozostali muszą na to zerknąć, zanim wprowadzimy jakieś zmiany.

Przy okazji - lista makowych rzeczy do przejrzenia:$ grep -R "[Mm]ac*.label" l10n/pl/*
l10n/pl/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd:<!ENTITY helpContentsMac.label  "Pomoc programu &brandShortName;">
l10n/pl/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd:<!ENTITY preferencesCmdMac.label    "Preferencje…">
l10n/pl/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd:<!ENTITY servicesMenuMac.label     "Usługi">
l10n/pl/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd:<!ENTITY hideThisAppCmdMac.label    "Ukryj &brandShortName;">
l10n/pl/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd:<!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.label   "Ukryj pozostałe">
l10n/pl/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd:<!ENTITY showAllAppsCmdMac.label    "Pokaż wszystkie">
l10n/pl/browser/chrome/browser/browser.dtd:<!ENTITY quitApplicationCmdMac.label  "Skończ &brandShortName;">
l10n/pl/browser/chrome/browser/preferences/main.dtd:<!ENTITY chooseFolderMac.label       "Wybierz…">
l10n/pl/calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd:<!ENTITY preferencesCmdMac.label        "Preferencje…">
l10n/pl/calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd:<!ENTITY servicesMenuMac.label     "Usługi">
l10n/pl/calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd:<!ENTITY hideThisAppCmdMac.label    "Ukryj &brandShortName;">
l10n/pl/calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd:<!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.label   "Ukryj pozostałe">
l10n/pl/calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd:<!ENTITY showAllAppsCmdMac.label    "Pokaż wszystkie">
l10n/pl/mail/chrome/communicator/utilityOverlay.dtd:<!ENTITY quitApplicationCmdMac.label  "Skończ program &brandShortName;">
l10n/pl/mail/chrome/messenger/messenger.dtd:<!ENTITY preferencesCmdMac.label      "Preferencje…">
l10n/pl/mail/chrome/messenger/messenger.dtd:<!ENTITY servicesMenuMac.label     "Usługi">
l10n/pl/mail/chrome/messenger/messenger.dtd:<!ENTITY hideThisAppCmdMac.label    "Schowaj program &brandShortName;">
l10n/pl/mail/chrome/messenger/messenger.dtd:<!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.label   "Schowaj inne">
l10n/pl/mail/chrome/messenger/messenger.dtd:<!ENTITY showAllAppsCmdMac.label    "Wyświetl wszystkie">
l10n/pl/mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd:<!ENTITY systemsoundMac.label       "systemowy dźwięk powiadomienia">
l10n/pl/mail/chrome/messenger/preferences/downloads.dtd:<!ENTITY chooseFolderMac.label         "Wybierz…">
l10n/pl/toolkit/chrome/global/wizard.dtd:<!ENTITY button-back-mac.label    "Wstecz">
l10n/pl/toolkit/chrome/global/wizard.dtd:<!ENTITY button-next-mac.label    "Kontynuuj">
l10n/pl/toolkit/chrome/global/wizard.dtd:<!ENTITY button-finish-mac.label   "Gotowe">
l10n/pl/toolkit/chrome/global/wizard.dtd:<!ENTITY button-cancel-mac.label   "Poniechaj">
l10n/pl/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.dtd:<!ENTITY cmd.showMac.label       "Pokaż w Finderze">
l10n/pl/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.dtd:<!ENTITY chooseHandlerMac.label   "Wybierz...">

$ grep -R "label*.[Mm]ac" l10n/pl/*
l10n/pl/calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd:<!ENTITY calendar.quit.label.mac        "Skończ &brandShortName;">
l10n/pl/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd:<!ENTITY clickFinish.labelMac 'Kliknij przycisk "Gotowe", aby zapamiętać wprowadzone dane i zakończyć konfigurację konta.'>
l10n/pl/suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd:<!ENTITY clickFinish.labelMac "Click Done to save these settings and exit the Account Wizard.">
l10n/pl/toolkit/chrome/mozapps/extensions/update.dtd:<!ENTITY clickFinish.labelMac      "Naciśnij Gotowe, by kontynuować uruchamianie programu &brandShortName;.">
Comment 2 Hubert Gajewski 2008-02-13 11:06:17 CET
BTW - Co w SM robi nieprzetłumaczony string? ;-)
Comment 3 Marek Stępień 2008-02-13 11:28:23 CET
Zmiany "Gotowe" na "Zakończ" taki pewien nie jestem. Powód, dla którego mamy "Gotowe" a nie zakończ jest taki sam, jak powód tego, że en-US Mac ma "Done" a nie "Finish" - bo tak jest w OS X.

"Skończ" natomiast możemy zmienić na "Zakończ", bo taka zmiana zaszła też w Leopardzie. 

Encje w Thunderbirdzie dotyczące menu "Okno" powinny być natomiast takie jak w Firefoksie, w którym są już zgodne z 10.5. (np. "Ukryj pozostałe" zamiast "Schowaj inne").
Comment 4 Marek Stępień 2008-02-13 11:32:42 CET
Comment on attachment 948 [details]
Poniechaj > Anuluj, Gotowe > Zakończ

r-, z przyczyn j.w.
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-02-13 11:54:21 CET
Czyli do zmiany mamy to:

BROWSER:

Brakuje słowa "program" (po Ukryj):
l10n/pl/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd:<!ENTITY
hideThisAppCmdMac.label    "Ukryj &brandShortName;">
l10n/pl/calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd:<!ENTITY
hideThisAppCmdMac.label    "Ukryj &brandShortName;">


CALENDAR:

Skończ -> Zakończ program
l10n/pl/calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd:<!ENTITY
calendar.quit.label.mac        "Skończ &brandShortName;">


MAIL:

Skończ -> Zakończ
l10n/pl/mail/chrome/communicator/utilityOverlay.dtd:<!ENTITY
quitApplicationCmdMac.label  "Skończ program &brandShortName;">


Schowaj -> Ukryj
l10n/pl/mail/chrome/messenger/messenger.dtd:<!ENTITY hideThisAppCmdMac.label  
  "Schowaj program &brandShortName;">
l10n/pl/mail/chrome/messenger/messenger.dtd:<!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.label 
  "Schowaj inne">


SEAMONKEY:

Nieprzetłumaczone:
l10n/pl/suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd:<!ENTITY
clickFinish.labelMac "Click Done to save these settings and exit the Account
Wizard.">


TOOLKIT:

Poniechaj -> Anuluj
l10n/pl/toolkit/chrome/global/wizard.dtd:<!ENTITY button-cancel-mac.label   
"Poniechaj">

Przy okazji - tu powinien być wielokropek w jednym znaku:
l10n/pl/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.dtd:<!ENTITY 
chooseHandlerMac.label   "Wybierz...">Mamy też nieścisłości - kiedy używy "Pokaż", kiedy "Wyświetl"?
Comment 6 Adrian Kalla :Adrianer 2008-02-13 13:08:52 CET
Hubert: do Komenatrza #2: tlumaczenie Sm laduje w CVS za pomoca moich skryptow ktore wrzucaja na nieprzetlumaczone stringi wersje angielska. Dlatego w Sm trunk jest sporo angielskich stringow - bo praktycznie tlumaczenie tego co doszlo od Sm 1.1.x sie jeszcze nie rozpoczelo...

Dobra. Dalby mi ktos mozliwosc ustawienia flagi blokowania sm2? Bo nie widze takiej opcji... 

A moj Mac Mini ma przyjsc jutro - z Leopardem ale po angielsku...
Comment 7 Hubert Gajewski 2008-02-13 13:14:50 CET
(w odpowiedzi na komentarz #6)

> Dobra. Dalby mi ktos mozliwosc ustawienia flagi blokowania sm2? Bo nie widze
> takiej opcji... 

Flaga dodana.
Comment 8 Hubert Gajewski 2008-02-17 16:59:57 CET
Created attachment 953 [details]
Calendar patch (mozilla1.8 & trunk)
Comment 9 Hubert Gajewski 2008-02-18 02:47:59 CET
Proszę o wrzucenie patcha dla Calendar (mozilla1.8 & trunk). Chwilowo sam nie mogę tego zrobić.
Comment 10 Hubert Gajewski 2008-02-27 13:18:50 CET
Calendar: poprawione (mozilla1.8 & trunk).
Comment 11 Marek Stępień 2008-04-01 12:19:17 CEST
Proponowane zmiany zostały wprowadzone w toolkicie i Firefoksie. (Nie zmieniam tylko "Gotowe" na "Zakończ")

Mail, suite etc. pozostawiam ich ownerom.
Comment 12 Marek Stępień 2008-04-02 13:35:29 CEST
Zglosilem bug 1675 dla Tb, ten zamykam. Liczę, że Adrianer poprawi nieprzetłumaczonego strina w SMk we własnym zakresie.

Fixed (firefox, calendar, toolkit).
Comment 13 Hubert Gajewski 2008-04-07 15:38:36 CEST
v. (bonsai-l10n)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.