Bug 154 - "dodatki" -> "rozszerzenia"
Summary: "dodatki" -> "rozszerzenia"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.thunderbird.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL: http://www.thunderbird.pl/dlaczego.html
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-28 10:10 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2006-04-07 19:07 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2004-06-28 10:10:32 CEST
Nomenklatura się zmieniła :) a na stronie dlaczego.html ciągle są "dodatki"
zamiast "rozszerzeń"...
Comment 1 Piotr Komoda 2004-06-28 19:50:59 CEST
Spokojnie, spokojnie. Mimo, ze Tb 0.7 pl-PL jest gotowy, to nadal na stronie
najnowszym wydaniem jest 0.6, gdzie obowiazuje stara nomenklatura. Mam u siebie
lokalnie zaktualizowane wersje stron (zaktualizowane o nowosci z Tb 0.7), kiedy
Gandalf podesle pliki na SourceForge, ja zaktualizuje thunderbird.pl
Comment 2 Piotr Pielach 2004-06-28 23:58:56 CEST
Racja... trochę się pospieszyłem :)
Comment 3 Piotr Komoda 2004-07-14 20:16:44 CEST
Zrobione
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 23:31:53 CEST
v.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.