Bug 155 - pozostałości dodatków
Summary: pozostałości dodatków
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://www.firefox.pl/
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-28 10:17 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2006-04-07 19:00 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2004-06-28 10:17:39 CEST
 
Comment 1 Piotr Pielach 2004-06-28 10:22:41 CEST
Strona główna firefox.pl w wypunktowaniu o możliwościach Firefoksa pozostało
słowo "dodatki":
JEST "łatwą rozszerzalność przy pomocy dodatków"

Jednakże prosta zamiana słowa "dodatków" na "rozszerzeń" to raczej zły pomysł.
Trzeba by jakoś zdanie przeredagować. 
Może tak: "łatwą rozbudowę przy pomocy rozszerzeń"

PS. Sorry ale przy robieniu tego buga palec mi się omsknął na Enterze... i się
pusty bug zrobił :(
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 23:17:27 CEST
-> marcoos
Comment 3 Marek Stępień 2004-10-03 11:09:52 CEST
Strona póki co opisuje 0.9.coś, więc to naturalne, że są tam dodatki.
W momencie wydania 0.10.x PL się to zmieni.
Comment 4 Piotr Pielach 2004-10-03 11:36:03 CEST
Dlaczego naturalne?

Przecież w tłumaczeniu 0.9 już były "rozszerzenia"!
Comment 5 Marek Stępień 2004-10-13 19:18:41 CEST
To jest chyba poprawione. Otwórzcie ponownie buga, jeśli gdzieś coś zostało.

resolved fixed.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.