Bug 156 - Lokalizacja Firefoksa 0.9.1
Summary: Lokalizacja Firefoksa 0.9.1
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-29 09:24 CEST by Zbigniew Braniecki
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-06-29 09:24:02 CEST
Moje.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 07:01:24 CEST
fixed
Comment 2 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:23 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:46:46 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 19:03:28 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.