Bug 157 - Brak skrótu do Menedżera profili
Summary: Brak skrótu do Menedżera profili
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-29 18:19 CEST by Bartosz Piec
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Bartosz Piec 2004-06-29 18:19:02 CEST
W menu start na Windowsie nie ma skrótu do Menedżera profili. Myślę, że może się
przydać, gdyż wiele ludzi się o to pyta.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-06-29 20:20:32 CEST
Tak. Zostal usuniety w 0.9 - nie znam przyczyn. Mysle, ze w 1.0 pojawis ei
spowrotem.
Jednak nie jest to blad lokalizacji, tylko ewentualnie wersji orginalnej.

->INVALID
Comment 2 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:19 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:43:43 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 18:55:08 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.