Bug 158 - brak
Summary: brak
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-29 20:56 CEST by Teo Życzkowski
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Teo Życzkowski 2004-06-29 20:56:43 CEST
Przy próbie przełączenia trybu "offline" "online" poprzez żarówę w prawym dolnym
rogu jest : Jesteś w trybie online....... . Kliknij aby............ do trybu
online. Powinno być na końcu "offline", bo taką funkcję wykonuje
Comment 1 Piotr Komoda 2004-06-30 01:46:29 CEST
Blad poprawiony, pliki na serv. zaktualizowane...
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 23:31:52 CEST
v.
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 17:26:39 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.