Bug 16 - W przyszłości powinniśmy używać bzip2 zamiast gzip
Summary: W przyszłości powinniśmy używać bzip2 zamiast gzip
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-02-24 13:27 CET by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 03:21 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-02-24 13:27:51 CET
Tu jest Polska i tu ludzie mają wolniejsze łącza albo wiszą na modemach. Dlatego
uważam, że rozsądne byłoby rozważenie, czy paczek dla Linuksa nie kompresować
bzip2 zamiast gzip. Ten pierwszy jest bardziej wydajny.

Zdaje się, że dmg też można kompresować do bz2, więc Macuserom też można zrobić
dobrze. :)
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-02-24 23:37:19 CET
mass Ccing Marek
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-10-11 02:22:32 CEST
MF przejmuje od nas kwestie wydawania, wiec juz na tym polu nic nie zrobimy.
WONTFIX
Comment 3 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:20 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:35:59 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 18:55:39 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.