Bug 160 - podwójne okna
Summary: podwójne okna
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
: 173 (view as bug list)
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-07-05 16:07 CEST by Grzegorz Podgórski
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Grzegorz Podgórski 2004-07-05 16:07:34 CEST
przy naciskaniu na link z poczty [thunderbird 0.7.1] firefox najpierw otwiera
puste okno i zaraz otwiera drugie wlasciwe
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 07:02:35 CEST
blad Mozilli Foundation. poprawiony w tb 0.8
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 07:06:46 CEST
*** Bug 173 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 3 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:22 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:37:34 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 19:44:46 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostały przeniesione do
produktu Lokalizacje, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.