Bug 162 - Zepsuta instalka Fx 0.9.1
Summary: Zepsuta instalka Fx 0.9.1
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-07-07 21:34 CEST by Jakub Klawiter
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Jakub Klawiter 2004-07-07 21:34:35 CEST
Pobralem u znajomych instalke Fx 0.9.1 z beta.firefox.pl ... przy probie
instalacji zatrzymuje sie na 40% i wywala blad, pobralem raz jeszce to samo ...
czyli wychodzi na to, ze instlka jest popsuta ...
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-07-07 21:59:40 CEST
fixed
Comment 2 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:16 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:41:42 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 19:06:33 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.