Bug 163 - Wadliwa interpretacja linkow w okienkach otwartych przez Java Script
Summary: Wadliwa interpretacja linkow w okienkach otwartych przez Java Script
Status: RESOLVED WORKSFORME
Alias: None
Product: Promocja i prasa
Classification: Zespół Aviary.pl
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://randki.interia.pl
Depends on:
Blocks: 350
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-07-08 21:29 CEST by Jakub Cebula
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Jakub Cebula 2004-07-08 21:29:36 CEST
FireFox po kliknieciu w dowolny opis uzytkownika (wiecej) pokazuje prawidlowo
okienko dialogowe i liniki w nim (zmiana kursora), ale klikniecie w link nie
powoduje zadsnej akcji (np. kogo szukam galeria)
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 07:04:30 CEST
WFM
Marcoos?
Comment 2 Marek Stępień 2004-09-20 21:35:41 CEST
To jest ewangelizm. 

Ale czy to WFM, to nie wiem, nie używałem randki.interia.pl nigdy...
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-10-22 17:57:54 CEST
WFM
Comment 4 Marek Stępień 2004-12-19 00:33:02 CET
(mass edit) zob. bug 350. 
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:35:12 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.