Bug 164 - Blad bezpieczenstwa i planowane wydanie x.x.2
Summary: Blad bezpieczenstwa i planowane wydanie x.x.2
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://www.mozilla.org/security/shell...
: 165 (view as bug list)
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-07-09 01:26 CEST by Jakub Klawiter
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Jakub Klawiter 2004-07-09 01:26:52 CEST
W zwiazku z powyzszym proponuje zablokowac narazie mozliwosc pobierania Fx 0.9.1
i Tb 0.7 bo jak wiemy Ziutki instaluja i za szybko moga nie wrocic po nowa
wersje ...
Comment 1 Jakub Klawiter 2004-07-09 02:20:30 CEST
*** Bug 165 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 07:05:01 CEST
dawno zamkniete
Comment 3 Marek Stępień 2004-09-20 21:34:41 CEST
Ano.
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:47:42 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 19:52:03 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostały przeniesione do
produktu Lokalizacje, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.