Bug 165 - Blad bezpiezcenstwa i planowane wydanie x.x.2
Summary: Blad bezpiezcenstwa i planowane wydanie x.x.2
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 164
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://www.mozilla.org/security/shell...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-07-09 01:37 CEST by Jakub Klawiter
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Jakub Klawiter 2004-07-09 01:37:58 CEST
W zwiazku z powyzszym proponuje zablokowac narazie mozliwosc pobierania Fx 0.9.1
i Tb 0.7 bo jak wiemy Ziutki instaluja i za szybko moga nie wrocic po nowa
wersje ...
Comment 1 Jakub Klawiter 2004-07-09 02:20:29 CEST
? Czemu to jest dwa razy?

*** This bug has been marked as a duplicate of 164 ***
Comment 2 Marek Stępień 2004-07-09 13:52:47 CEST
v.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:39:19 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 19:54:46 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostały przeniesione do
produktu Lokalizacje, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.