Bug 166 - podajcie rozmiar instalatora
Summary: podajcie rozmiar instalatora
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.thunderbird.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL: http://www.thunderbird.pl/conowego.html
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-07-14 21:10 CEST by konrad karpieszuk
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description konrad karpieszuk 2004-07-14 21:10:59 CEST
w tresci co nowego macie linijke:

Pkt.3. Instalator dla systemu Windows wykorzystuje teraz kompresję 7-zip, dzięki
czemu udało się zmniejszyć jego rozmiar do x.xx MB!

Chyba wiecie co trzeba poprawić ;)
Comment 1 Piotr Komoda 2004-07-14 21:23:12 CEST
Rety, jak moglismy to przeoczyc, to ja nie wiem. Ale wazne, ze juz poprawione :)
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 23:31:51 CEST
v.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.