Bug 169 - Flash w Firefox
Summary: Flash w Firefox
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-07-15 21:22 CEST by Marcin Okraszewski
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marcin Okraszewski 2004-07-15 21:22:21 CEST
Wydaje mi się, że korzystne byłoby domyślne dodanie wtyczki Flash'a do
instalacji FireFox'a. Jest to trochę flustrujące dla zwyczajnych użytkowników,
gdy nagle zamiast flasha pojawia się ikonka puzla. Często nie wiedzą o co
chodzi. Nie trzeba wspominać co się dzieje, jak strona oparta jest o flasha,
albo (co gorsza) ma tylko menu we Flash. I jak to wtedy nie powiedzieć, że IE
jest lepszy ?!
Comment 1 Marek Stępień 2004-07-16 14:36:42 CEST
Ten błąd nie należy do nas.

1. My tylko tłumaczymy to, co wyda Mozilla.org.
2. Mozilla.org nie wydaje z Flashem.

Jeśli nie ma pluginu, a strona jest we Flashu, powinien pojawić się monit o
ściągnięcie plugina. User klika i mu się to instaluje. Poza tym Flasha instaluje
się rzadziej niż Ff, a to dodatkowy megabajt w paczce...

PS. "Firefox", a nie "FireFox", tak samo jak "Białystok" a nie "BiałyStok". :P
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 07:06:02 CEST
wontfix
Comment 3 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:24 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:38:52 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 19:50:37 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostały przeniesione do
produktu Lokalizacje, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.