Bug 17 - Domyślna "severity" buga nie powinna być "blokująca".
Summary: Domyślna "severity" buga nie powinna być "blokująca".
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: *.aviary.pl
Classification: Strony WWW
Component: bugs.aviary.pl (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-02-24 13:48 CET by Marek Stępień
Modified: 2009-01-01 12:34 CET (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-02-24 13:48:14 CET
Domyślna "severity" buga nie powinna być "blokująca" tylko "normalna".
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-02-24 14:10:36 CET
To blad Bugzilli. Nie mozna tego zmienic w templatach :/ Zmienialem w enter_bug.cgi
Comment 2 Marek Stępień 2004-11-06 15:23:16 CET
v.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:43:33 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 15:47:09 CET
Masówka. Zmiana produktu z serwis firefox.pl na bugs.aviary.pl.
Comment 5 Staś Małolepszy :stas 2005-03-27 17:14:22 CEST
To cały czas jest nie tak, jak  byc powinno. Da się coś z tym zrobić?
Comment 6 Zbigniew Braniecki 2005-03-27 23:17:53 CEST
znow poprawilem w enter_bug.cgi.
Prefiks: moze byc?
Comment 7 Pawel Chmielowski 2005-03-28 14:42:20 CEST
> Prefiks: moze byc?

Tak.

Niech ktos to zamknie, ja nie mam uprawnien dla tego produktu...

Comment 8 Hubert Gajewski 2005-03-28 15:22:51 CEST
fixed.
Comment 9 Hubert Gajewski 2009-01-01 12:34:00 CET
Bugspam. Przeniesienie produktów z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.