Bug 170 - Bank Millenium, Interia - problemy ze stronami
Summary: Bank Millenium, Interia - problemy ze stronami
Status: RESOLVED INVALID
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Ziembiński
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-07-21 14:04 CEST by Marek Ziembiński
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Ziembiński 2004-07-21 14:04:08 CEST
Firefox nie otwiera mi okna logowania Banku Millenium - millenet o druga sprawa
Poczta interii oferuje obsługę pisania wiadomosci w HTML, Firefox nie otwiera
html-u. Jakich rozszeszeń mam użyć żeby obie funkcje działały prawidłowo
Comment 1 Marek Stępień 2004-07-21 14:45:05 CEST
Niedziałanie Banku Millenium to wina Banku Millenium (blokują Firefoksa po
stronie serwera). Pomaga przełączenie identyfikacji na zwykłą Mozillę (tzn. w
about:config dodac nowy klucz typu string "general.useragent.override" i ustawić
go np. na "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.7) Gecko/20040626").

Z Interią problem jest prawdopodobnie tego samego rodzaju.

Jednakże - to nie jest miejsce na tego rodzaju problemy. Strony niewpuszczające
danej przeglądarki należy zgłaszać na www.osiolki.net lub na forum
www.mozillapl.org/forum w dziale "Obsługa standardów".

resolved invalid.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.