Bug 173 - jednoczesne otwieranie ston wskazanych w linkach i uruchamianie menagera plikow
Summary: jednoczesne otwieranie ston wskazanych w linkach i uruchamianie menagera plikow
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 160
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-07-30 21:52 CEST by Jacek Radunc
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Jacek Radunc 2004-07-30 21:52:47 CEST
kliknięcie linku znajdującego się np. w wiadmości z listy dyskusyjnej
[np.pl.rec.foto.art] powoduje uruchomienie domyslnej przeglądarki [firefox] i 
wyswietlenie strony www wskazanej w linku, jednoczesnie otwiera się dodatkowe
okno wbudowanego w firefoxa menagera plikow z zapytaniem "rozpoczęto pobierania
pliku "...." , po zakonczeniu pobierania: "otwórz w  firefox.html" etc... jak to
wyłączyć?
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 07:06:46 CEST

*** This bug has been marked as a duplicate of 160 ***
Comment 2 Marek Stępień 2004-09-20 23:48:26 CEST
v.

BTW. Chyba by trzeba ten komunikat bugzilli o duplikatach przetłumaczyć. :P
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:48:06 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 19:55:09 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostały przeniesione do
produktu Lokalizacje, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.