Bug 176 - Brak sygnaturki w Thunderbirdzie po wybraniu Nowa wiadomość spod ikony koperty w Firefoksie
Summary: Brak sygnaturki w Thunderbirdzie po wybraniu Nowa wiadomość spod ikony kopert...
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-08-04 13:54 CEST by Grzegorz Podgórski
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Grzegorz Podgórski 2004-08-04 13:54:21 CEST
Przy opcji wyślij odnośnik z koperty z paska wyskakujące okienko nowej
wiadomości nie zawiera  domyślnie zaznaczonej stopki.
Przy opcji nowa wiadomość z koperty z paska wyskakujące okienko nowej wiadomości
te stopkę już zawiera.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 07:08:10 CEST
marcoos: to problem u nas?
Comment 2 Marek Stępień 2004-10-13 19:22:27 CEST
Nie mam pojęcia, nie rozumiem opisu błędu.

Chyba raczej Tb. :)
Comment 3 Marek Stępień 2004-10-23 12:56:53 CEST
Ten błąd nie zależy od nas, raczej od mozilla.org.

Należy to zgłosić na bugzilla.mozilla.org.

INVALID (bo nie w naszym zakresie obowiązków).
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:37:47 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 19:02:42 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.