Bug 179 - slangowe tłumaczenie: 'dialogu'
Summary: slangowe tłumaczenie: 'dialogu'
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-08-19 12:27 CEST by wadimd
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description wadimd 2004-08-19 12:27:52 CEST
W oknie pokazywanym przy wysyłaniu wiadomości z klawiatury (Ctrl + Enter w oknie
pisania listu) wyświetla się okienko dialogowe z checkboxem:
'Nie pokazuj więcej tego dialogu' 
IMHO powinno być coś w rodzaju 'Nie pokazuj więcej tego pytania/ostrzeżenia/okna
dialogowego'.
Comment 1 wadimd 2004-09-21 13:03:17 CEST
w 0.8 poprawione
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 17:30:29 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.