Bug 180 - 2 x "wszelkie prawa zastrzeżone"
Summary: 2 x "wszelkie prawa zastrzeżone"
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-08-21 13:20 CEST by Piotr Chyliński
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
zrzut ilustrujący problem (26.84 KB, image/gif)
2004-08-21 13:23 CEST, Piotr Chyliński
no flags Details

Description Piotr Chyliński 2004-08-21 13:20:20 CEST
w oknie "o programie..." dwa razy powtarza się "Wszelkie prawa zastrzeżone". Tak ma być, czy to 
pomyłka?
Comment 1 Piotr Chyliński 2004-08-21 13:23:30 CEST
Created attachment 116 [details]
zrzut ilustrujący problem
Comment 2 Marek Stępień 2004-08-23 00:11:28 CEST
Tak jest w oryginalne. Pierwsze "wpz" dotyczy kodu programu, drugie - oprawy
graficznej. 

Choć rzeczywiście wygląda to dziwnie. :)
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 07:08:26 CEST
wontfix
Comment 4 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:20 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:36:50 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 6 Marek Stępień 2005-03-18 19:29:05 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.