Bug 181 - Trademark Policy for Localization Projects a sprawa polska
Summary: Trademark Policy for Localization Projects a sprawa polska
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://www.mozilla.org/foundation/tra...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-08-24 13:46 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-08-24 13:46:10 CEST
Patrz też:

http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?t=117794
http://weblogs.mozillazine.org/mitchell/archives/2004/08/i_know_there_is.html
http://standblog.org/blog/2004/08/23/93113628

Mozilla.org chce także hostować tłumaczenia i trzymać je w swoim CVSie (więc być
może pożegnamy się z sf.net).

Jakie jest nasze stanowisko? I co robimy z CVSem itd.?
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 23:41:11 CEST
AviaryPL zostalo zalozone.
Sklad ustalony, rozpoczelismy prace, jestesmy zarejestrowani jako oficjalny
zespol lokalizacyjny. :) Mozna zamknac.
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:47:58 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 19:53:29 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostały przeniesione do
produktu Lokalizacje, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.