Bug 182 - Groch z kapustą w wymaganiach Firefoksa
Summary: Groch z kapustą w wymaganiach Firefoksa
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-08-24 15:46 CEST by Piotr Chyliński
Modified: 2014-08-15 11:12 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Piotr Chyliński 2004-08-24 15:46:36 CEST
Na stronie Firefox.pl stoi jak byk, że wymagania macowej wersji to:
Wymagania sprzętowe:
procesor PowerPC 604e 266 MHz 
(zalecany: PowerPC G4 667MHz lub szybszy)
64 MB pamięci RAM 
(zalecane: 256 MB lub więcej)
72 MB wolnego miejsca na dysku twardym
Systemy operacyjne:
Mac OS X 10.1.x
Mac OS X 10.2.x lub nowszy (zalecany).

I niby jest to zgodne z tym, co napisali na stronie domowej FF, ale to się nie trzyma kupy, ponieważ 
wymagania sprzętowe FF są tutaj niższe od wymagań sprzętowych wymaganego przez FF systemu, czyli 
procesor co najmniej G3 i co najmniej 128 MB RAM.

Wiem, że to może jest czepiactwo z mojej strony, ale ten zapis wydał mi się strasznie nielogicznym, a 
przy tym chyba wprowadza w błąd. Wydaje mi się, że należałoby dostosować minimalne wymagania co 
do procesora/pamięci do wymagań systemu.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 07:09:55 CEST
potrzebne szybko do 1.0
Comment 2 Piotr Pielach 2004-10-03 11:49:58 CEST
Dla potwierdzenia:
http://www.apple.com/macosx/techspecs/
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-10-11 02:16:20 CEST
Marku. Mozesz to zrobic teraz?
Comment 4 Marek Stępień 2004-10-12 09:10:59 CEST
fixed.
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2004-10-12 15:55:34 CEST
v.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.