Bug 183 - Nie wyświetla plików graficznych
Summary: Nie wyświetla plików graficznych
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Paweł Solorz
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-08-24 22:41 CEST by Paweł Solorz
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Paweł Solorz 2004-08-24 22:41:55 CEST
Mam zainstalowaną najnowszą wersje,Thunderbird'a 0.7.2 i w wiadomościach,które
do mnie przychodza niechcą sie wyświetlać zdjecia ani inne pliki graficzne,co
zrobić?
Comment 1 Marcin Garski 2004-09-21 23:19:24 CEST
Nie wiem o jakie dokladnie chodzi ci zdjecia, ale sprobuj wylaczyc opcje:
"Blokuj wyświetlanie zawartych w wiadomościach obrazków pochodzących z innych
serwerów"
Mozesz ja znalezc:
Narzędzia->Opcje->Zaawansowane->Prywatność

Napisz czy pomoglo.

A tak przy okazji uaktualnij Thunderbirda do wersji 0.8
Comment 2 Piotr Pielach 2004-09-23 14:24:53 CEST
Panowie... to nie jest miejsce na pytania i odpowiedzi... Do tego celu mamy forum.
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 17:38:44 CET
Złe rozw.
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 17:39:28 CET
resolved invalid.
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 17:41:55 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.