Bug 189 - Server-push technology a Firefox
Summary: Server-push technology a Firefox
Status: RESOLVED INVALID
Alias: None
Product: Bugzilla
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Pawel Chmielowski
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://bugs.firefox.pl
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-09-13 10:21 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
kod strony z wynikami wyszukiwania (1.37 KB, application/octet-stream)
2004-09-13 10:22 CEST, Piotr Pielach
no flags Details

Description Piotr Pielach 2004-09-13 10:21:04 CEST
Niektóre strony bugzilli np. Z wynikami wyszukiwania - zawierają w kodzie
ostrzeżenie: "WARNING: YOUR BROWSER DOESN'T SUPPORT THIS SERVER-PUSH TECHNOLOGY."

W IE tego nie widziałem.
Comment 1 Piotr Pielach 2004-09-13 10:22:33 CEST
Created attachment 118 [details]
kod strony z wynikami wyszukiwania

A oto kod strony z wynikami wyszukiwania pokazujący ten problem.
Comment 2 Marek Stępień 2004-10-13 19:23:51 CEST
Jeżeli jest to błąd, to nie w tłumaczeniu, ani w niczym, na co AviaryPL ma wpływ...

Jeśli nadal to obserwujesz, zgłoś błąd na bugzilla.mozilla.org.

Invalid (tak oznaczamy także błędy, na rozwiązanie których nie mamy wpływu).
Comment 3 Piotr Pielach 2004-10-13 20:28:19 CEST
A to zależy od bugzilli ew. konfiguracji bugzilli czy od serwera http?

Może da się to wyłączyć!
Comment 4 Pawel Chmielowski 2004-10-13 20:35:14 CEST
Rzecz rozbija się o nie przetłumaczenie tego napisu, czy o sam fakt zaistnienia
takiego komunikatu? Być może spowodowany jest on jakims źle działającym proxy
lub czymś podobnym...
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 17:12:20 CET
Masówka. Z "Bugzilla pl-PL" do Lokalizacje/Bugzilla. Sorry for bugspam ;)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.