Bug 192 - Narzędzia/Informacje o stronie/Zabezpieczenia
Summary: Narzędzia/Informacje o stronie/Zabezpieczenia
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 188
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-09-19 11:23 CEST by kraknab
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description kraknab 2004-09-19 11:23:06 CEST
W informacji "Połączenie nie jest szyfrowane" w drugim akapicie jest jest zwrot:
"bez uprzedniego szyfrowania", który sugeruje, że najpierw trzeba zaszyfrować a
później przesłać. Proponuje usunąć wyraz "uprzedniego".
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 15:45:47 CEST
Proponuje:

"w przypadku braku zabezpieczeń, wszystkie informacje przesyłane przez Internet,
mogą zostać łatwo przechwycone przez osoby trzecie." - ale nie jestem pewien,
inne propozycje?
Comment 2 kraknab 2004-09-19 16:33:58 CEST
Przechwycone mogą być także informacje szyfrowane, jednak nie jest to
niebezpieczne do momentu kiedy nie zostaną odszyfrowane. lepiej pozostać przy
określeniu "odczytane".
"Inne osoby" wg mnie brzmi mniej formalnie od "osoby trzecie".

Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 16:39:33 CEST
przechwycone->odczytane . Masz racje, poprawiam
osoby trzecie - zostawiam. To _ma_ byc formalne, grozne i w ogole ;) Inne osoby,
to po prostu ludzie, osoby trzecie to ci wszyscy hackerzy, crackerzy czychajacy
na moje haslo do ranki.onet.pl ;)
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 23:24:26 CEST
fixed on a trunk
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 23:24:50 CEST
sorry for spam
Comment 6 Marek Stępień 2004-11-06 15:12:00 CET
Verified. (sorry za ew. spam ;)
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:47:47 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 8 Marek Stępień 2005-03-18 19:52:22 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostały przeniesione do
produktu Lokalizacje, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.