Bug 193 - Ostatni news z dnia 16.07.2004 wprowadza w błąd czytelników
Summary: Ostatni news z dnia 16.07.2004 wprowadza w błąd czytelników
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-09-19 11:35 CEST by kraknab
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description kraknab 2004-09-19 11:35:22 CEST
Ostatni news na stronie w prowadza w błąd czytelników:
Firefox 0.9.x PL!

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu polską wersję najnowszego, nakierowanego
na poprawę błędów wydania Mozilli Firefox. Lista zmian dostępna jest na stronie
co nowego, a sam program w wersji 0.9.2 (dla Windows) oraz 0.9.1 (dla
pozostałych systemów) jest do pobrania z działu pobierz.

Pitreck, 16 lipca, 08:15

Najnowszym wydaniem Mozilli Firefox jest wersja 1.0PR
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 23:17:27 CEST
-> marcoos
Comment 2 Marek Stępień 2004-10-13 19:24:16 CEST
Nieaktualne.

fixed.
Comment 3 Marek Stępień 2004-11-06 15:23:17 CET
v.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.