Bug 196 - Nowy zestaw zakładek
Summary: Nowy zestaw zakładek
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 188
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-09-19 16:03 CEST by Zbigniew Braniecki
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-09-19 16:03:40 CEST
Mozilla Foundation zmienila mocno liste zakladek w wersji 1.0PR.
Proponuje takze zmienic nasza liste, rozszerzyc ja, ew. dodac jakies kanaly
jesli mamy (vivamozilla? mozillapl?)

link do forum: http://mozillapl.org/forum/ftopic8426.html
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 16:03:55 CEST
na siebie
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 22:58:53 CEST
mass - tne blad zostal poprawiony w wydaniu 0.10.1 pl-PL, dostepnym w tym
momencie na beta.firefox.pl
Comment 3 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:12 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:39:44 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 18:53:27 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.