Bug 197 - Przycisk Użyj schematu -odstaje formą od pozostałych
Summary: Przycisk Użyj schematu -odstaje formą od pozostałych
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-09-19 16:44 CEST by kraknab
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description kraknab 2004-09-19 16:44:52 CEST
Narzędzia/Schematy wyglądu:
"Użyj schematu" -odstaje formą od pozostałych w tym oknie, wystarczy "Użyj",
a jeśli wydaje się za krótko to może "Zastosuj".
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 22:58:54 CEST
mass - tne blad zostal poprawiony w wydaniu 0.10.1 pl-PL, dostepnym w tym
momencie na beta.firefox.pl
Comment 2 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:12 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:32:14 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 19:12:08 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.