Bug 198 - Menadżer pobierania plików, Wyczyść -wyrównanie tekstu
Summary: Menadżer pobierania plików, Wyczyść -wyrównanie tekstu
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-09-19 17:15 CEST by kraknab
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
screenshot z wyrownaniem (27.97 KB, image/png)
2004-09-19 19:35 CEST, kraknab
no flags Details
screenshot z wyrownaniem (27.97 KB, image/png)
2004-09-19 20:14 CEST, kraknab
no flags Details

Description kraknab 2004-09-19 17:15:34 CEST
Narzędzia/Menadżer pobierania plików:
Wyrównanie napisu "Wyczyść" w przycisku jest do prawej strony,
czy nie powinien być wyśrodkowany?
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 19:09:31 CEST
poprosze o screenshot
Comment 2 kraknab 2004-09-19 19:35:15 CEST
Created attachment 123 [details]
screenshot z wyrownaniem
Comment 3 kraknab 2004-09-19 20:14:13 CEST
Created attachment 124 [details]
screenshot z wyrownaniem
Comment 4 kraknab 2004-09-19 20:19:48 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)
> poprosze o screenshot

hmm, problem z wrzuceniem załącznika:
Ponownie wrzuciłem ten sam plik, jedynie skróciłem nazwę i przeszedł poprawnie.
Znane są takie problemy z Bugzillą? Jeżeli nie, to może wskazywać na firefoxa.

Comment 5 Marek Stępień 2004-09-20 21:43:25 CEST
Tam powinna być ikonka kosza (na lewo od "wyczyść"). Być może to wina skórki,
której używasz. Spróbuj z Winstripe.

Jeśli to wina skórki, to błąd jest invalid.
Comment 6 kraknab 2004-09-21 17:26:30 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #5)
> Tam powinna być ikonka kosza (na lewo od "wyczyść"). Być może to wina skórki,
> której używasz. Spróbuj z Winstripe.
> 
> Jeśli to wina skórki, to błąd jest invalid.

Masz racje, tam jest kosz jak są jakieś zapisywane pozycje.
Jeżeli się wyczyści, to przycisk się wygasza i znika kosz.
Działa tak samo pod lin i win, i chyba we wcześniejszych też.
Comment 7 Marek Stępień 2004-09-23 12:02:43 CEST
Rzeczywiście, ale ten błąd występuje także w wersji oryginalnej, na firefox.pl
nic nie zdziałamy w tym celu.

Jeśli znasz angielski, zgłoś błąd na https://bugzilla.mozilla.org/ (podaj potem
tutaj jego numer).

invalid.
Comment 8 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:36:37 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 9 Marek Stępień 2005-03-18 18:57:43 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.