Bug 199 - Opis ciasteczek.
Summary: Opis ciasteczek.
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-09-19 18:07 CEST by kraknab
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description kraknab 2004-09-19 18:07:57 CEST
Edycja/Preferencje/Prywatność/Ciasteczka -opis.
Proponuję:

Ciasteczka służą witrynom do przechowywania informacji na Twoim komputerze.
Jeżeli wyłączysz akceptację ciasteczek, niektóre witryny mogą nie działać
zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 20:24:27 CEST
Nie widze co jest zle w aktualnym tekscie, a jest on znacznie bardziej zgodny z
orginalem: 

Cookies are pieces of information stored by web pages on your computer.  They
are used to remember login information and other data.
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2004-10-03 00:26:13 CEST
faktycznie, przepraszam, nie sprawdziłem dokładnie. czyli wontfix?
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-10-03 02:39:09 CEST
WONTFIX
Comment 4 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:20 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:44:05 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 6 Marek Stępień 2005-03-18 19:26:45 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.