Bug 20 - Polska lokalizacja dodatków do FF-0.8
Summary: Polska lokalizacja dodatków do FF-0.8
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: firefox
URL: http://www.alfaelektro.pl/~fred/firefox/
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-02-24 15:29 CET by Andrzej Borsuk
Modified: 2008-05-04 04:45 CEST (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Description Andrzej Borsuk 2004-02-24 15:29:31 CET
Pod adresem http://www.alfaelektro.pl/~fred/firefox/
zamieszczam dwa dodatki do FF-0.8 przetłumaczone na język polski.

RadialMenu i CuteMenus

Nie zdążyłem w pełni przetestować instalatora.
Jeżeli ktoś miał wcześniej zainstalowaną wersję angielską, to może okazać się
konieczne ręczne poprawienie chrome.rdf..
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-02-24 17:18:20 CET
Zostana dodane do serwisu gdy pojawi sie tech.firefox.pl
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-02-24 23:37:18 CET
mass Ccing Marek
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 19:57:21 CET
zamykam, nie zajmujemy się tym (przy okazji testuję kodowanie utf8 - zażółć
gęślą jaźń)
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:37:50 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 19:47:10 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostały przeniesione do
produktu Lokalizacje, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.