Bug 201 - Zaawansowane-Certyfikaty pozostała Mozilla
Summary: Zaawansowane-Certyfikaty pozostała Mozilla
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 188
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-09-19 19:18 CEST by kraknab
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description kraknab 2004-09-19 19:18:46 CEST
Edycja/Preferencje/Zaawansowane/Certyfikaty.
W sekcji: "Sposób wyboru certyfikatu" "Mozilla" zamienić na "Firefox".
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 22:36:04 CEST
poprawka do 1.0PR
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 23:25:34 CEST
fixed on a trunk
Comment 3 Marek Stępień 2004-11-06 15:11:59 CET
Verified. (sorry za ew. spam ;)
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:41:48 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 19:19:10 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.