Bug 202 - Weryfikacja Certyfikatów - OSCP
Summary: Weryfikacja Certyfikatów - OSCP
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-09-19 20:46 CEST by kraknab
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description kraknab 2004-09-19 20:46:24 CEST
Edycja/Preferencje/Zaawansowane/Weryfikacja/Weryfikacja Certyfikatów:
Jeżeli już tłumaczyć OSCP to proponuję:

Protokół Bezpośredniej Weryfikacji Certyfikatu.
Comment 1 kraknab 2004-09-20 17:26:47 CEST
Podejście 2:

Możliwe jest wykorzystanie protokołu OCSP w celu weryfikacji statusu
przedstawianych certyfikatów w czasie rzeczywistym.

Cokolwiek, tylko nie "Online" ;)
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 22:58:56 CEST
mass - tne blad zostal poprawiony w wydaniu 0.10.1 pl-PL, dostepnym w tym
momencie na beta.firefox.pl
Comment 3 Marek Stępień 2004-11-06 15:12:01 CET
Verified. (sorry za ew. spam ;)
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:34:46 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 19:21:49 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.