Bug 203 - Wersja CVS lokalizacji Firefoksa
Summary: Wersja CVS lokalizacji Firefoksa
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 184 188
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-09-20 02:02 CEST by Zbigniew Braniecki
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
wersja cvs (111.33 KB, application/octet-stream)
2004-09-20 02:04 CEST, Zbigniew Braniecki
no flags Details

Description Zbigniew Braniecki 2004-09-20 02:02:33 CEST
W celu spelnienia zalozen opisanych w bug 181 musimy przygotowac wersje CVS
naszej lokalizacji.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-09-20 02:04:38 CEST
Created attachment 127 [details]
wersja cvs

W tym momencie na bazie aktualnej lokalizacji z bug 188 attachment 125 [details]
stworzylem wersje CVS. Brakuje w niej jeszcze instalatorow, ale to chwila
moment.

Brakuje tez helpa, embeda i inspectora, ale nie mam pojecia jak je dodac - nie
ma ich w wersji angielskiej tez... Przy tworzeniu bazowalem na:
http://www.mozilla.org/projects/firefox/l10n/using-cvs.html
Comment 2 Marek Stępień 2004-09-20 20:47:37 CEST
"embed" w ogóle chyba zniknął z Firefoksa (zdaje się że była to niepotrzebna
pozostałość po SM), a o lokalizację Inspektora trzeba by się spytać np. na npm.l10n.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 23:01:44 CEST
Wersja CVS wyladowala w repozytorium mozilli.org

Anonymous pull:

export CVSROOT=":pserver:anonymous@cvs-mirror.mozilla.org:/l10n"
cvs login
cvs -d :pserver:anonymous@cvs-mirror.mozilla.org:/l10n co -r
AVIARY_1_0_20040515_BRANCH mozilla/toolkit/locales/pl-PL
cvs -d :pserver:anonymous@cvs-mirror.mozilla.org:/l10n co -r
AVIARY_1_0_20040515_BRANCH mozilla/browser/locales/pl-PL
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:43:55 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 18:56:59 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.