Bug 204 - O moziili Firefox -za małe okno (lin)
Summary: O moziili Firefox -za małe okno (lin)
Status: VERIFIED WORKSFORME
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-09-21 17:39 CEST by kraknab
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
Za małe okno (78.60 KB, image/png)
2004-09-21 17:40 CEST, kraknab
no flags Details

Description kraknab 2004-09-21 17:39:07 CEST
Pomoc/O Mozilli Firefox
Ostatnia linia jest ucięta w połowie wysokości, i jeden wiersz kończy się na
prawej ramce okna.
Comment 1 kraknab 2004-09-21 17:40:23 CEST
Created attachment 131 [details]
Za małe okno
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 21:11:29 CEST
nie moge odtworzyc bledu WFM.
Comment 3 Piotr Komoda 2004-10-02 21:15:09 CEST
WFM
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 22:55:53 CEST
marking as WFM
Comment 5 Marek Stępień 2004-11-06 15:11:59 CET
Verified. (sorry za ew. spam ;)
Comment 6 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:36:16 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 7 Marek Stępień 2005-03-18 19:27:06 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.