Bug 207 - Wypakowywanie zamiast Wypakowuję
Summary: Wypakowywanie zamiast Wypakowuję
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-09-21 23:34 CEST by Marcin Garski
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Marcin Garski 2004-09-21 23:34:13 CEST
Po uruchomieniu instalatora, podczas rozpakowywania archiwum na pasku tutułowym
okna dialogowego jest napis "Wypakowuję" powinnien być "Wypakowywanie"
Comment 1 Piotr Pielach 2004-09-23 14:22:31 CEST
Jeśli nie ma technicznych przeciwskazań, to lepsze byłoby "Rozpakowywanie"...
Comment 2 Marcin Garski 2004-09-23 14:32:08 CEST
"Rozpakowywanie" jest uzyte w Mozilli, jak dla mnie tez bylo by lepsze, wieksza
spojnosc.
Comment 3 Piotr Komoda 2004-09-25 16:13:04 CEST
Wypakowuję -> Rozpakowywanie
Poprawiona wersja jest juz na SourceForge.net
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 17:34:08 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.