Bug 208 - Lokalizacja Thunderbirda 0.9
Summary: Lokalizacja Thunderbirda 0.9
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on: 88 96 145 275 281 282 283
Blocks:
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-09-22 00:24 CEST by Piotr Komoda
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Diff 0.8 - 2004-10-12 (25.16 KB, text/plain)
2004-10-18 05:27 CEST, Piotr Komoda
no flags Details
Diff 2004-10-12 - 0.9rc1 (4.74 KB, text/plain)
2004-11-04 02:20 CET, Piotr Komoda
no flags Details
Diff 0.9rc1 - 0.9 (2.80 KB, text/plain)
2004-11-09 15:48 CET, Piotr Komoda
no flags Details

Description Piotr Komoda 2004-09-22 00:24:39 CEST
Tym razem zakladam blad-log prac nad tlumaczeniem troche wczesniej...
Comment 1 Piotr Komoda 2004-10-18 05:27:54 CEST
Created attachment 149 [details]
Diff 0.8 - 2004-10-12

Mialem sie polozyc, ale nie dawalo mi to spac, wiec uzupelnilem diffa i
podsylam go tutaj :)
Comment 2 Piotr Komoda 2004-11-04 02:20:53 CET
Created attachment 220 [details]
Diff 2004-10-12 - 0.9rc1
Comment 3 Piotr Komoda 2004-11-09 15:48:37 CET
Created attachment 274 [details]
Diff 0.9rc1 - 0.9
Comment 4 Piotr Komoda 2004-11-19 08:53:03 CET
Zamykamy...
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 17:38:28 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.