Bug 21 - Tlumaczenia do Mozilla Foundation
Summary: Tlumaczenia do Mozilla Foundation
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-02-24 19:21 CET by Zbigniew Braniecki
Modified: 2009-01-02 03:21 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-02-24 19:21:22 CET
Tlumaczenia powinny isc do Mozilla Foundation.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-02-24 19:21:36 CET
to mam nadzieje, zrobi TIM :)
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-02-24 23:36:15 CET
CCing Marek
Comment 3 Marek Stępień 2004-03-06 22:29:00 CET
Jakieś postępy?

Tutaj: http://www.mozilla.org/products/firefox/releases/#download dalej jest
pusto... :(
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-03-07 16:14:54 CET
-> GmbH
Comment 5 Marek Stępień 2004-03-09 15:54:38 CET
Hmm... Serbołużyczanie nas przegonili...
Comment 6 Marek Stępień 2004-03-19 01:09:45 CET
Zaczynam się obawiać, że prędzej ujrzymy Firefoksa 0.9 niż 0.8 PL na serwerach
mozilla.org. :)
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2004-03-19 11:33:22 CET
tak zle nie bedzie. Fx 0.8 posle razem z TB 0.5
Comment 8 Marek Stępień 2004-04-24 17:10:06 CEST
Przypisuję do siebie, bo jak ja tego nie zrobię, to chyba nikt tego nie zrobi. :P
Comment 9 Marek Stępień 2004-04-24 17:21:57 CEST
Poszła wiadomość na npm.l10n.
Comment 10 Marek Stępień 2004-04-25 11:21:45 CEST
Coś się nie przypisało. Jeszcze raz. :)
Comment 11 Adrian Kalla :Adrianer 2004-05-01 13:02:05 CEST
i dalej tego nie zamieścili...
Comment 12 Zbigniew Braniecki 2004-05-07 02:52:29 CEST
juz sa. zamykam
Comment 13 Marek Stępień 2004-05-07 07:14:14 CEST
Ano są.

Wystarczyło trochę ponarzekać na usenecie. :)

v.
Comment 14 Marek Stępień 2005-03-18 18:56:36 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.