Bug 210 - radiofg.com - Lista się nie otwiera
Summary: radiofg.com - Lista się nie otwiera
Status: RESOLVED INVALID
Alias: None
Product: Promocja i prasa
Classification: Zespół Aviary.pl
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 350
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-09-23 16:21 CEST by Andrzej G
Modified: 2009-01-02 05:03 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Andrzej G 2004-09-23 16:21:16 CEST
Mam problem, Firefox 0.9.2, wchodzę na stronę http://www.radiofg.com/live/,
wybieram Tracklisting   i otrzymuję informację w oknie :"Aplikacja JavaScript" i
podpis Error:undefined. Lista się nie otwiera. Co mam z tym zrobić?? Pozdrawiam
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-09-24 15:35:51 CEST
blad strony WWW, nie zwiazany z Polskim tlumaczeniem.
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-09-24 15:36:12 CEST
zamykam
Comment 3 Marek Stępień 2004-09-25 00:20:12 CEST
-> Ewangelizacja
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 21:10:07 CEST
a to przepraszam. bierzcie na siebie takie rzeczy pliz
Comment 5 Marek Stępień 2004-12-19 00:30:54 CET
Jeżeli nadal występują problemy, stronę należy zgłosić na osiolki.net lub na
bugzilla.mozilla.org w komponencie "Tech Evangelism".
Comment 6 Marek Stępień 2004-12-19 00:33:02 CET
(mass edit) zob. bug 350. 

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.