Bug 211 - Thunderbird nie uruchamia się
Summary: Thunderbird nie uruchamia się
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-09-24 16:47 CEST by Piotr Pejas
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Pejas 2004-09-24 16:47:17 CEST
Po zainstalowaniu polskiej wersji i uruchomieniu programu mam tylko okienko z
tekstem: 
??
----------------------------------------^

        <mail-urlfield  keywordrelated="true"
id="expandedcontent-baseBox" label=&orginalWebsite.label;" collapsed="true"/>
------------------------------------------------------------------------------------------^

        <menuitem value="0" label="&searchSubjectMenu.label;" type="radio"
------------------------------------------^
Program działał do restartu systemu. Angielska wersja też działała.
Comment 1 Marek Stępień 2004-09-25 00:22:13 CEST
Czy przed instalacją została usunięta poprzednia wersja? Jeśli nie - to to może
być powód błędu.

Jeśli została - spróbuj skasować plik XUL.mfl vel XUL.mfasl z profilu.
Comment 2 Piotr Pejas 2004-09-25 09:50:40 CEST
Odinstalowanie poprzedniej wersji i ponowna instalacja 0.8 pomogło - wszystko
działa. 
Dzieki
Comment 3 Piotr Komoda 2004-09-25 10:05:03 CEST
Zamykamy w takim razie...
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 18:01:44 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 18:11:14 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.

(coś nie wyszło poprzednim razem...)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.