Bug 212 - W menu NARZĘDZIA w opcji SCHEMATY nie działa link POBIERZ WIĘCEJ SCHEMATÓW
Summary: W menu NARZĘDZIA w opcji SCHEMATY nie działa link POBIERZ WIĘCEJ SCHEMATÓW
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-09-25 13:10 CEST by Wolf
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wolf 2004-09-25 13:10:56 CEST
W menu NARZĘDZIA w opcji SCHEMATY nie działa link POBIERZ WIĘCEJ SCHEMATÓW
Comment 1 Piotr Komoda 2004-09-25 16:14:46 CEST
Kopnalem sie w tresci linka, poprawiona wersja jest juz na SourceForge.net.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 18:02:17 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 18:11:39 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.

(coś nie wyszło poprzednim razem...)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.