Bug 213 - Dlugi opis dodawania zakladek jako grupy
Summary: Dlugi opis dodawania zakladek jako grupy
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-10-02 14:15 CEST by Zbigniew Braniecki
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-10-02 14:15:24 CEST
"Dodaj panele do zakladek, jako grupe zakladek" - w "dodaj zakladke" wyglada
dziwnie.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 22:58:54 CEST
mass - tne blad zostal poprawiony w wydaniu 0.10.1 pl-PL, dostepnym w tym
momencie na beta.firefox.pl
Comment 2 Marek Stępień 2004-11-06 15:11:58 CET
Verified. (sorry za ew. spam ;)
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:37:57 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 19:47:59 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostały przeniesione do
produktu Lokalizacje, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.