Bug 215 - nieprzetłumaczony klawisz skrótu w about:config
Summary: nieprzetłumaczony klawisz skrótu w about:config
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
: 594 (view as bug list)
Depends on:
Blocks: 391
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-10-07 19:16 CEST by wadimd
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description wadimd 2004-10-07 19:16:07 CEST
1. przejść do about config
2. zobaczyć etykietę knefla: Wyczyść filtr(U)
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-10-11 02:25:50 CEST
mass
owner->marcoos
qa->na siebie (na razie)
Comment 2 Irek Chmielowiec 2004-10-12 22:41:33 CEST
Zgłaszałem już ten błąd jako #209 - Gandalf zatwierdził z rozpędu razem z innymi
uwagami.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-10-13 02:54:08 CEST
dupe

*** This bug has been marked as a duplicate of 209 ***
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-10-22 18:11:42 CEST
mass VERIFIED (odwet! ;) ) 
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 19:14:10 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.
Comment 6 Marek Stępień 2005-04-16 23:56:07 CEST
Błąd poprawiony przez załącznik attachment 426 [details], fixed on trunk 1.1. Nie był
duplikatem błędu 209.

Sorry for the mess. ;-)
Comment 7 Marek Stępień 2005-04-16 23:57:08 CEST
.
Comment 8 Marek Stępień 2005-07-22 20:51:43 CEST
*** Bug 594 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 9 Hubert Gajewski 2008-09-07 14:10:20 CEST
Verified (Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.9.0.1) Gecko/2008072820 Firefox/3.0.1)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.