Bug 216 - Tłumaczenie Bugzilli 2.18
Summary: Tłumaczenie Bugzilli 2.18
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Bugzilla
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Pawel Chmielowski
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on: 433 434 435 436 442 447 450 480
Blocks:
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-10-09 19:23 CEST by Pawel Chmielowski
Modified: 2009-01-02 03:52 CET (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments
Tłumaczenie z błędu #8 zsynchronizowane z 2.18rc2 (91.53 KB, application/x-bzip2)
2004-10-09 19:30 CEST, Pawel Chmielowski
no flags Details
Przetłumaczenie kilku nowych plików + poprawa paru literówek (5.27 KB, patch)
2004-10-09 20:30 CEST, Pawel Chmielowski
no flags Details
Kolejne uaktualnienie tłumaczenia (5.91 KB, patch)
2004-10-09 20:49 CEST, Pawel Chmielowski
no flags Details
tłumaczenie pages/voting.html.tmpl (4.00 KB, patch)
2004-10-10 20:31 CEST, Pawel Chmielowski
no flags Details
Tłoumaczenie pages/fields.html.tmpl (14.63 KB, patch)
2004-10-11 17:09 CEST, Pawel Chmielowski
no flags Details
Łatka zamieniająca System na Platforma (2.43 KB, patch)
2004-10-11 17:12 CEST, Pawel Chmielowski
no flags Details
Zmiany przyniesione przez 2.18rc3 (32.83 KB, patch)
2004-10-28 01:35 CEST, Pawel Chmielowski
no flags Details
Archiwum z aktualnym tłumaczeniem (93.49 KB, application/x-bzip2)
2004-10-28 01:45 CEST, Pawel Chmielowski
no flags Details
Uaktualnienie tłumaczenia do CVSowej wersji 2.18 z dnia 28.12.04 (45.33 KB, patch)
2005-01-04 19:45 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
Mniej wiecej połowa tłumaczenia "Bug Writing Guidelines" (13.44 KB, patch)
2005-01-04 19:47 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
Tłumacznie wag błędów, platform uzywanych na stronach wyszukiwania i listach błędów (4.75 KB, patch)
2005-01-04 19:49 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
Tłumaczenie treści maili wysyłanych przez bugzille (7.27 KB, patch)
2005-01-04 19:53 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
Aktualne tłumaczenie (92.94 KB, application/x-bzip2)
2005-01-04 19:56 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
Uaktualnienie tlumaczenie do oficjalnego 2.18 (25.23 KB, patch)
2005-01-31 19:14 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
Zmiany w kodzie - update do oficjalnego 2.18 (10.20 KB, patch)
2005-01-31 19:20 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
Aktualne tłumaczenie - dla oficjalnego 2.18 (124.41 KB, application/octet-stream)
2005-01-31 19:25 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
Drobne poprawki (1.00 KB, patch)
2005-02-07 23:03 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
Łatka usuwająca zlepianie błąd/blędzie/itd. z poprzedzającymi wyrazami. (11.33 KB, patch)
2005-02-07 23:35 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
Łatka zmieniająca kodowanie dla dwóch plików z latin2 na utf8 (16.59 KB, patch)
2005-02-07 23:47 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
Łatka zmieniająca kodowanie dla dwóch plików z latin2 na utf8 v.2 (6.87 KB, patch)
2005-02-07 23:54 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
Dalsze poprawki (27.75 KB, patch)
2005-02-08 17:41 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
Uaktualniona łatka na kod. (10.28 KB, patch)
2005-02-08 17:46 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
Plik README do rozpowszechniania wraz paczką lokalizacyjną (1.85 KB, text/plain)
2005-02-08 19:02 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
Poprawiony plik README (1.82 KB, text/plain)
2005-02-09 19:07 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
Oficjalna paczka z tłumaczeniem. (129.19 KB, application/octet-stream)
2005-02-09 19:09 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
katalogi flag-type i keywords z sekcji "admin" (12.26 KB, application/zip)
2005-02-11 17:59 CET, Roman Pszonka
no flags Details
Moje poprawki do załączkia 322. (6.82 KB, patch)
2005-02-11 18:34 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
Przeniesienie funkcji odmien do pliku globalnego pliku. (1.04 KB, patch)
2005-02-11 18:39 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
pliki create.html.tmpl i confirm-edit.html.tmpl (6.52 KB, application/zip)
2005-02-13 22:31 CET, Roman Pszonka
gandalf: review? (prefiks)
Details
Poprawki do 324 (5.58 KB, patch)
2005-02-15 00:49 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
edit.html.tmpl (8.53 KB, text/plain)
2005-02-15 02:08 CET, Roman Pszonka
no flags Details
Poprawa kilku literówek i nieprzetłumaczonych słów. (2.73 KB, patch)
2005-02-15 19:50 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
Ta łatka załatwia (???) sprawę kodowania tematów. (7.36 KB, patch)
2005-02-15 23:08 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
Uaktualniona paczka (98.20 KB, application/octet-stream)
2005-02-16 17:07 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
Nannowsza paczka z tłumaczeniem (130.96 KB, application/octet-stream)
2005-03-02 20:30 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
kilka poprawek do modułu admin i jedna do default\flag\list.html.tmpl (11.86 KB, application/zip)
2005-03-06 18:16 CET, Roman Pszonka
roman: review? (prefiks)
Details
Paczka wraz z poprawkami Romana. (130.94 KB, application/octet-stream)
2005-03-06 19:53 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
Drobna literówka. (531 bytes, patch)
2005-03-14 18:27 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
Najnowsza ladka modyfikujące pliki spoze template/ (12.70 KB, patch)
2005-03-19 21:11 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details
Tłumaczenie create-guided.html.tmpl (25.43 KB, patch)
2005-03-22 23:40 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details

Description Pawel Chmielowski 2004-10-09 19:23:31 CEST
Nowa wersja, nowe tłumaczenie. Przydałoby się przygotować tłumaczenie tak by
była dostępna wraz z oficjalnym wydaniem.
Comment 1 Pawel Chmielowski 2004-10-09 19:30:52 CEST
Created attachment 136 [details]
Tłumaczenie z błędu #8 zsynchronizowane z 2.18rc2

Archiwum zawiera tłumaczenie przygotowane dla 2.17.7 uaktualnione do wersji
2.18rc2. Nie zawiera tłumacznia nowododanych plików.
Comment 2 Pawel Chmielowski 2004-10-09 20:30:57 CEST
Created attachment 137 [details]
Przetłumaczenie kilku nowych plików + poprawa paru literówek
Comment 3 Pawel Chmielowski 2004-10-09 20:49:19 CEST
Created attachment 138 [details]
Kolejne uaktualnienie tłumaczenia

Łatka na zawartość załącznika #136. Doszedł jeden dodatkowy plik w
stosunku do załącznika #137.


Do przetłumaczenia pozostaly:
 z nowych plików które doszły w 2.18:

  - pages/bug-writing.html.tmpl
  - pages/fields.html.tmpl
  - pages/voting.html.tmpl

 oraz katalog admin/ i bug/create/create-guided.html.tmpl
Comment 4 Pawel Chmielowski 2004-10-10 20:31:28 CEST
Created attachment 139 [details]
tłumaczenie pages/voting.html.tmpl
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2004-10-11 02:11:58 CEST
jak na razie po przejzeniu zalacznikow, nie mam zastrzezen :)
Comment 6 Pawel Chmielowski 2004-10-11 17:09:20 CEST
Created attachment 142 [details]
Tłoumaczenie pages/fields.html.tmpl
Comment 7 Pawel Chmielowski 2004-10-11 17:12:14 CEST
Created attachment 143 [details]
Łatka zamieniająca System na Platforma
Comment 8 Pawel Chmielowski 2004-10-28 01:35:19 CEST
Created attachment 193 [details]
Zmiany przyniesione przez 2.18rc3

To wynik dołącznia zmian z nowego wydania 2.18rc3. Wyłącznie zmiany w
polskim tłumaczeniu.
Comment 9 Pawel Chmielowski 2004-10-28 01:45:30 CEST
Created attachment 194 [details]
Archiwum z aktualnym tłumaczeniem
Comment 10 Pawel Chmielowski 2005-01-04 19:45:39 CET
Created attachment 304 [details]
Uaktualnienie tłumaczenia do CVSowej wersji 2.18 z dnia 28.12.04
Comment 11 Pawel Chmielowski 2005-01-04 19:47:00 CET
Created attachment 305 [details]
Mniej wiecej połowa tłumaczenia "Bug Writing Guidelines"
Comment 12 Pawel Chmielowski 2005-01-04 19:49:27 CET
Created attachment 306 [details]
Tłumacznie wag błędów, platform uzywanych na stronach wyszukiwania i listach błędów
Comment 13 Pawel Chmielowski 2005-01-04 19:53:48 CET
Created attachment 307 [details]
Tłumaczenie treści maili wysyłanych przez bugzille

Ta łatka operuje bezpośrednio na plikach bugzilli a nie tłumaczeniu. Żeby
część tych zmian zaczęła obowiązywać, należy zmienić treści maili w
preferencjach bugzilli. Można to zrobić ręcznie, lub zmieniając treści
pól z mailami i następnie nakazując przywrócić wartości domyślne.
Comment 14 Pawel Chmielowski 2005-01-04 19:56:55 CET
Created attachment 308 [details]
Aktualne tłumaczenie
Comment 15 Pawel Chmielowski 2005-01-31 19:14:21 CET
Created attachment 309 [details]
Uaktualnienie tlumaczenie do oficjalnego 2.18

Zawiera również reszte tłumaczenia "Bug Writing Guidelines". Jest to w zasadzie
kompletne tłumaczenie, nieprzetłumaczony został jedynie panel administratora.
Comment 16 Pawel Chmielowski 2005-01-31 19:20:58 CET
Created attachment 310 [details]
Zmiany w kodzie - update do oficjalnego 2.18
Comment 17 Pawel Chmielowski 2005-01-31 19:25:06 CET
Created attachment 311 [details]
Aktualne tłumaczenie - dla oficjalnego 2.18
Comment 18 Zbigniew Braniecki 2005-02-01 17:25:06 CET
Ok. Jutro zupdatuje Bugzille z 2.18rc3 do 2.18 final i uruchomie polska
lokalizacje dla testow. Poprawie przy okazji bledy zwiazane z COLLATION Mysqla
Comment 19 Zbigniew Braniecki 2005-02-04 15:31:25 CET
gotowe. Mozna zaczynac testy.
Dodatkowo zalozylem skorke MozilliPL.
Comment 20 Marek Stępień 2005-02-04 15:44:44 CET
Hehe, wygląda fajnie, lepiej niż b.m.o. :)

Tylko coś strasznie duże litery są w polu tekstowym "dodatkowe komentarze"
Comment 21 Zbigniew Braniecki 2005-02-04 15:48:26 CET
Lepiej? Zmniejszylem do 12px
Comment 22 Zbigniew Braniecki 2005-02-04 15:51:52 CET
Moje pierwsze uwagi:
1) Zmienic kolory tych "tabow" w preferencjach i wyszukiwaniu (ochydny niebieski
i fiolet..)
2) Zmniejszyc "Wyswietl raport aktywnosc..." i "Wersja do druku" w pojedynczym
bledzie
3) Cos bym zrobil z tym "strona glowna" bo to sie kojarzy ze strona glowna
bugzilli (przynajmniej mi)
Comment 23 Zbigniew Braniecki 2005-02-04 16:17:03 CET
Aha - i grafy dzialaja :>
Comment 24 Pawel Chmielowski 2005-02-04 16:33:43 CET
gandalf: mógłbyś jeszcze popatrzeć na #13 ? To powinno załatwić problem z
polskimi znakami w mailach
Comment 25 Zbigniew Braniecki 2005-02-04 17:02:00 CET
Ok.
Jak na razie zaaplikowalem dwa patche: attachment 311 [details] i attachment 307 [details].

Czy cos jeszcze? Przy okazji - posprzataj pliz :) Bo jest maly balagan (czemu
307 jest obsolate?)
Comment 26 Pawel Chmielowski 2005-02-04 17:25:28 CET
Załącznik 310 między innymi zawiera 307 więc imho 307 zostało oznaczone całkiem
naturalnie. Nie oznaczone są te części które wymagają review.
Comment 27 Zbigniew Braniecki 2005-02-04 17:34:55 CET
ah. Czyli powinienem byl uzyc attachment 310 [details] a nie attachment 307 [details]? Hmm... Ale
chyba nic zlego sie nie stalo, ze uzylem starszego?

Czy jeszcze jakis aplikowac?
Comment 28 Pawel Chmielowski 2005-02-04 17:43:28 CET
310 dodaje rozpoznawanie załączniki, załączniki, bład, etc. 307 nie. Tak więc w
sumie mozesz odłatać 307 i zarzucić 310
Comment 29 Roman Pszonka 2005-02-04 17:49:56 CET
czy to tylko u mnie temat maila wyświetla się jako "[BĹ~BÄ~Ed 216] TĹ~Bumaczenie
Bugzilli 2.18"? chyba coś jest nie tak z kodowaniem tematu - akurat dyskusja
na temat przystosowania bugzilli do utf-8 toczy się w bugu
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=126266
Comment 30 Zbigniew Braniecki 2005-02-04 18:20:35 CET
u mnie ladnie pokazuje polskie znaczki w tytule maila.

Pawel: zrobie to jutro.
Comment 31 Pawel Chmielowski 2005-02-07 23:03:37 CET
Created attachment 313 [details]
Drobne poprawki
Comment 32 Pawel Chmielowski 2005-02-07 23:35:05 CET
Created attachment 314 [details]
Łatka usuwająca zlepianie błąd/blędzie/itd. z poprzedzającymi wyrazami.
Comment 33 Pawel Chmielowski 2005-02-07 23:47:40 CET
Created attachment 315 [details]
Łatka zmieniająca kodowanie dla dwóch plików z latin2 na utf8
Comment 34 Pawel Chmielowski 2005-02-07 23:54:15 CET
Created attachment 316 [details]
Łatka zmieniająca kodowanie dla dwóch plików z latin2 na utf8 v.2

Poprawka do poprzedniej łatki
Comment 35 Zbigniew Braniecki 2005-02-08 00:32:30 CET
Wycofalem late: 307
Zalozylem laty: 310, 313,314,316
Comment 36 Pawel Chmielowski 2005-02-08 17:41:40 CET
Created attachment 317 [details]
Dalsze poprawki
Comment 37 Pawel Chmielowski 2005-02-08 17:46:02 CET
Created attachment 318 [details]
Uaktualniona łatka na kod.

Dodałem nagłowki MIME-Version: 1.0 do wysyłanych maili
Comment 38 Pawel Chmielowski 2005-02-08 19:02:21 CET
Created attachment 319 [details]
Plik README do rozpowszechniania wraz paczką lokalizacyjną
Comment 39 Zbigniew Braniecki 2005-02-09 19:05:33 CET
Roman: jak rozumiem pracujesz nad panelem adm. tak? Czy duzo zostalo?
Comment 40 Pawel Chmielowski 2005-02-09 19:07:01 CET
Created attachment 320 [details]
Poprawiony plik README
Comment 41 Pawel Chmielowski 2005-02-09 19:09:47 CET
Created attachment 321 [details]
Oficjalna paczka z tłumaczeniem.
Comment 42 Roman Pszonka 2005-02-09 19:49:24 CET
(W odpowiedzi na komentarz #39)
> Roman: jak rozumiem pracujesz nad panelem adm. tak? Czy duzo zostalo?

myślę, że jutro lub pojutrze część administracyjna będzie gotowa
Comment 43 Roman Pszonka 2005-02-11 17:59:13 CET
Created attachment 322 [details]
katalogi flag-type i keywords z sekcji "admin"

dodałem katalogi flag-type i keywords z sekcji "admin" - czekam na uwagi (tu
lub na maila)
pracuję jeszcze nad katalogami groups i products
Comment 44 Pawel Chmielowski 2005-02-11 18:34:41 CET
Created attachment 323 [details]
Moje poprawki do załączkia 322.

Dodatkowo przydało by się wyciąć windowsowe końce lini z niektórych
plików.
Comment 45 Pawel Chmielowski 2005-02-11 18:39:57 CET
Created attachment 324 [details]
Przeniesienie funkcji odmien do pliku globalnego pliku.

Żeby nie dublować funkcji ODMIEN przenoszę ją do pliku globalnego,
czytanego przez pozostałe.
Comment 46 Zbigniew Braniecki 2005-02-11 18:43:36 CET
dodalem flage review dla zalacznikow. teraz mozecie nawzajem weryfikowac swoje
patche jesli chcecie :)
Comment 47 Pawel Chmielowski 2005-02-11 18:47:21 CET
gandalf: To jak już się bawisz w administratora to mógłbyś odrazu parę wersji
dopisać to tego produktu.
Comment 48 Roman Pszonka 2005-02-13 22:31:13 CET
Created attachment 325 [details]
pliki create.html.tmpl i confirm-edit.html.tmpl

w załączeniu dwa kolejne pliki, ostatni jutro
Comment 49 Zbigniew Braniecki 2005-02-15 00:08:16 CET
Comment on attachment 325 [details]
pliki create.html.tmpl i confirm-edit.html.tmpl

prefiks: mozesz r= ?
Comment 50 Pawel Chmielowski 2005-02-15 00:49:18 CET
Created attachment 326 [details]
Poprawki do 324
Comment 51 Pawel Chmielowski 2005-02-15 00:53:42 CET
gandalf: niestety nie mogę edytować nie swoich załączników, więc i tym samym
ustawić flagi. Będziesz musiał pogrzebać coś w uprawnieniach.
Comment 52 Roman Pszonka 2005-02-15 02:08:35 CET
Created attachment 327 [details]
edit.html.tmpl

ostatni plik z sekcji "admin"
Comment 53 Roman Pszonka 2005-02-15 17:17:13 CET
(W odpowiedzi na komentarz #30)
> u mnie ladnie pokazuje polskie znaczki w tytule maila.

zachęcam do odwiedzenia https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=126266#c188

u mnie (pine) niestety nie jest dobrze, gdyż w temacie są niezakodowane znaki
8-bitowe (dodatkowo jest to sprzeczne z rfc2047)

rozumiem, że niektóre MUA sobie z tym radzą, ale wg mnie temat maila powinien
być poprawnie zakodowany
Comment 54 Adrian Kalla :Adrianer 2005-02-15 18:48:57 CET
Mozilla Mail 1.8b nightly i widze w temacie maila zamiast "[Błąd..." "[BXXXd..."
Sądzę, że priorytetem powinno być aby w Mozilli się dobrze wyświetlało ;)
Comment 55 Pawel Chmielowski 2005-02-15 19:50:30 CET
Created attachment 328 [details]
Poprawa kilku literówek i nieprzetłumaczonych słów.
Comment 56 Pawel Chmielowski 2005-02-15 23:08:35 CET
Created attachment 329 [details]
Ta łatka załatwia (???) sprawę kodowania tematów.

To powinno załatwić problem z kodowaniem tematu wiadomości (inne nagłowki
jak from, to są wysyłane jak lecą, grzebanie się z nimi jest nieco
kłopotliwe). Testowane na mojej lokalnej bugzilli, ale przydałoby się
więcej testów (tymbardziej że mój ThB nie miał kłopotów ze starymi...)
Comment 57 Pawel Chmielowski 2005-02-15 23:23:47 CET
Przejrzałem załącznik 327 i nie mam żadnych zastrzeżeń. Tym samym templejty dla
modułu administracyjnego są ukończone. Pewnym problemem jest że spora część
lokalizacji jest zaszyta w plikach perlowych i tym samym jest dostępna wyłącznie
po angielsku.

Proponuje zostawić resztę tłumaczenia tak jak jest.
Comment 58 Zbigniew Braniecki 2005-02-16 15:12:55 CET
ok. W tym momencie skonczylem na komentarzu 35. Prefiks: jakie kolejne laty
ponakladac, zeby to ladnie dzialalo? Czy moze poczekamy az pozbierasz wszystko i
zlozysz paczke?
Comment 59 Pawel Chmielowski 2005-02-16 17:07:18 CET
Created attachment 330 [details]
Uaktualniona paczka

Paczka zawiera ostatnie poprawki, tłumaczenie Romana sekcji admin oraz
poprawiony plik README.
Comment 60 Zbigniew Braniecki 2005-02-16 17:38:28 CET
Aha.
Musialem zmienic w bug/create/create.html.tmpl linie na:
h2 = "Tutaj możesz dodaÄ. nowy raport o bÅ.Ä.dzie do Bugzilli."
Poniewaz zglaszalo blad...
Comment 61 Pawel Chmielowski 2005-03-02 20:30:24 CET
Created attachment 337 [details]
Nannowsza paczka z tłumaczeniem
Comment 62 Roman Pszonka 2005-03-06 18:16:08 CET
Created attachment 339 [details]
kilka poprawek do modułu admin i jedna do default\flag\list.html.tmpl

Sprawdziłem moduł admin na działającej instalacji, załączyłem poprawione
pliki.

Przydałoby się jeszcze sprawdzić całość zanim zostanie opublikowana
ostateczna wersja... Ja niestety nie wiem czy znajdę czas w najbliższym
tygodniu.

Czy na bugs.firefox.pl jest najnowsza wersja tłumaczenia, razem z poprawkami
dotyczącymi kodu?
Comment 63 Zbigniew Braniecki 2005-03-06 18:26:26 CET
nie. czekam na URL od Prefiksa z info "to jest finalne. Instaluj" :)
btw. Jesli zalaczasz cos co ma podlegac review, najlepiej zeby to bylo oznaczone
jako patch i mialo format diffa, a nie zip :) 
Comment 64 Pawel Chmielowski 2005-03-06 19:38:08 CET
Trochę pokombinowane jest admin/flag-type/edit.html.tmpl można to uprościć w ten
sposób:

+++ admin/flag-type/edit.html.tmpl (local)
@@ -36,15 +36,11 @@
 [% IF type.target_type == "bug" %]
  [% title = BLOCK %]Tworzenie typu flagi dla [% terms.bledow %][% END %]
  [% typeLabelLowerPlural = BLOCK %][% terms.bledy %][% END %]
- [% typeLabelLowerPluralPL = BLOCK %]tych samych [% terms.bledow %][% END %]
- [% typeLabelLowerSingular = BLOCK %][% terms.blad %][% END %]
- [% typeLabelLowerSingularPL = BLOCK %]tego samego [% terms.bledu %][% END %]
+ [% typeLabelLowerSingular = BLOCK %]tego samego [% terms.bledu %][% END %]
 [% ELSE %]
  [% title = "Tworzenie typu flagi dla załączników" %]
  [% typeLabelLowerPlural = BLOCK %]załączniki[% END %]
- [% typeLabelLowerPluralPL = BLOCK %]tych samych załączników[% END %]
- [% typeLabelLowerSingular = BLOCK %]załącznik[% END %]
- [% typeLabelLowerSingularPL = BLOCK %]tego samego załącznika[% END %]
+ [% typeLabelLowerSingular = BLOCK %]tego samego załącznika[% END %]
 [% END %]
 
 [% IF last_action == "copy" %]
@@ -191,7 +187,7 @@
    <th>&nbsp;</th>
    <td>
     <input type="checkbox" name="is_multiplicable" [% "checked" IF
type.is_multiplicable || !type.is_multiplicable.defined %]>
-    wielokrotna (wiele flag tego typu może być ustawiane dla [%
typeLabelLowerSingularPL %])
+    wielokrotna (wiele flag tego typu może być ustawiane dla [%
typeLabelLowerSingular %])
    </td>
   </tr>
 
Innych zastrzeżeń nie mam, jeszcze tylko spróbuje zobaczyć jak to działa na
mojej bugzilli.
Comment 65 Pawel Chmielowski 2005-03-06 19:53:46 CET
Created attachment 340 [details]
Paczka wraz z poprawkami Romana.

Uaktualniona paczka zawierająca poprawki Romana i moją zmianę z poprzedniego
komentarza.

To nadaje się do zainstalowania na b.a.p, najnowsza łatka zdaje się jest
już zainstalowana (tyle że trzeba jeszcze raz zresetować treści mejli).
Comment 66 Pawel Chmielowski 2005-03-14 18:27:12 CET
Created attachment 351 [details]
Drobna literówka.
Comment 67 Marek Stępień 2005-03-18 17:10:55 CET
Masówka. Z "Bugzilla pl-PL" do Lokalizacje/Bugzilla. Sorry for bugspam ;)
Comment 68 Pawel Chmielowski 2005-03-19 21:11:07 CET
Created attachment 363 [details]
Najnowsza ladka modyfikujące pliki spoze template/
Comment 69 Zbigniew Braniecki 2005-03-19 21:14:36 CET
Ok. To jeszcze z mojego punktu widzenia zostal do napisania skrypt ktory z SVNa
stworzy paczke z wydaniem. No i, jesli chcesz miec w paczce jakies teksty typu
README/INSTALL, to tez bym prosil, zeby znalazly sie w SVNie.
Comment 70 Zbigniew Braniecki 2005-03-19 21:34:23 CET
Comment on attachment 363 [details]
Najnowsza ladka modyfikujące pliki spoze template/

nalozone na bugs.aviary.pl
Comment 71 Roman Pszonka 2005-03-19 22:30:20 CET
temat był trochę źle zakodowany - jako "Subject: [BĹ~BÄ~Ed 216]
=?UTF-8?B?VMWCdW1hY3plbmllIEJ1Z3ppbGxpIDIuMTg=?=" 

sprawdzam czy już jest OK ;)
Comment 72 Zbigniew Braniecki 2005-03-21 18:01:22 CET
zwracam uwage, ze nie przetlumaczony jest jeszcze ten helper:
http://bugs.aviary.pl/enter_bug.cgi?product=Lokalizacje&format=guided
Comment 73 Pawel Chmielowski 2005-03-22 23:40:18 CET
Created attachment 364 [details]
Tłumaczenie create-guided.html.tmpl

Ta łatka zawiera tłumaczenie tego co jest dostępne przykładowo pod
http://bugs.aviary.pl/enter_bug.cgi?product=Lokalizacje&format=guided. Ta
wersja przeznaczona jest do typowej instalacji, ta zainstalowana na b.a.p
wymaga dodatkowych modyfikacji (zarówno części tekstu jak i kodu).
Comment 74 Zbigniew Braniecki 2005-03-24 02:23:21 CET
create guided: "przykładowo może to być używany motym (czy błąd występuje z
domyślnym motywem?)"
Comment 75 Zbigniew Braniecki 2005-04-07 17:31:52 CEST
2.18 wydane!
http://www.bugzilla.org/download/

Dzieki chlopaki :)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.