Bug 217 - brak możliwości wysyłania e-maili
Summary: brak możliwości wysyłania e-maili
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-10-10 15:33 CEST by Adam Mielniczuk
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Adam Mielniczuk 2004-10-10 15:33:16 CEST
zarówno w wersji kurier pocztowy mozilli jak i obecnie w thunderbird mam problem
z wyslaniem poczty - nic nie wychodzi bo:
"Nie można otworzyć pliku tymczasowego
c:\...\...\...\ustawi~1\temp\nsmail.html   -  sprawdź ustawienia katalogu
roboczego i ponów próbę".
co z tym robić? kompletnie nie mam pomysłu! nie mogę skojarzyć co to za katalog
roboczy i jak tu sprawdzić ustawienia - prosze o pomoc !
Comment 1 Pawel Chmielowski 2004-10-10 16:34:08 CEST
Zapewne masz w nazwie urzytkownika polskie literki zobacz:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=235385 i
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=233201

Przypisuje do prawidłowego właściciela.
Comment 2 Piotr Pielach 2004-10-11 12:24:37 CEST
Poza naszymi kompetencjami.
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 18:03:45 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 18:12:46 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.

(coś nie wyszło poprzednim razem...)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.